poniedziałek, 27 lipca 2015

Mykotoksyny - co to

Mikotoksyny są toksycznymi (szkodliwe) substancje produkowane przez niektórych formach (grzyby nitkowate). Po raz pierwszy naukowcy odkryli ich obecność na początku 1960 roku podczas wybuchu X choroby indyków w Anglii. Prawie 100 tysięcy zostało zabitych, ponieważ indyki orzechowe, które były w ich posiłki, były bardzo zanieczyszczone przez Aspergillus formy flavus, który wytwarza mykotoksyny.

Ochroń się przed nimi stosując naturalne probiotyki - ac-zymes.
Mikotoksyny są toksyczne metabolity wtórne grzybów należących do Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Setki toksycznych związków tego typu, w przybliżeniu 20 obecny w wysokich stężeniach w żywności i paszy. tworzone głównie przez pięć rodzajów Penicillium,
Aspergillus, Fusarium, Claviceps. i Alternaria.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz